تصاویر کلی نرم افزار

در این قسمت شما می توانید تصاویری از نرم افزار پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید و با محیط آن آشنا شوید.

برای آشنایی با قابلیت های نرم افزار بهتر است وارد نرم افزار شوید و از آن استفاده کنید.

صفحه مدیریت فرم
در این صفحه تمام فرم های ساخت شده را می توانید مدیریت کنید

صفحه طراحی فرم
در این صفحه می توانید فرم خود را بسازید

تنظیمات فیلد
با کلیک بر روی هر فیلد می توانید تنظیمات مربوط به آن را انجم دهید.

ساخت تم
شما می توانید تم خود را به صورت دلخواه بسازید(رنگ، فونت، لوگو، حاشیه، سایه و …)

لینک(کد) فرم
بعد از اتمام فرم می توانید لینک یا کد فرم را دریافت کنید.

ایجاد روابط منطقی
شما به راحتی می توانید بین فیلدها(سوالات) و صفحات رابطه ایجاد کرده و پرسشنامه خود را هوشمند کنید.

ساخت گزارش
شما می توانید در گزارش انواع نمودار یا جدول با تنظیمات دلخواه قرار دهید.

بهتر است برای آشنایی با این قابلیت ها و استفاده از آن ها وارد نرم افزارشود

اگر تاکنون ثبت نام نکردید، همین حالا ثبت نام کنید: