خانه 2

به راحتی پرسشنامه خود را آنلاین کنید و از امکانات فوق العاده آن استفاده کنید رایگان شروع کنید هنوز ثبت نام نکرده اید: ثبت نام  پرسشنامه کاغذی    >>>    اول فرم    >>>    پرسشنامه آنلاین  امکانات پرسشنامه آنلاین اول فرم ایجاد روابط منطقی روابط بین...

video

شما در این قسمت می توانید ویدئوهای کوتاه آموزشی پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید اجباری کردن پاسخ به سوالات: با استفاده از این قابلیت پاسخ دهندگان تا به سوالات اجباری پاسخ ندهند نمی توانند پرسشنامه را ارسال...

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد  پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای...