video

شما در این قسمت می توانید ویدئوهای کوتاه آموزشی پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید اجباری کردن پاسخ به سوالات: با استفاده از این قابلیت پاسخ دهندگان تا به سوالات اجباری پاسخ ندهند نمی توانند پرسشنامه را ارسال...

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد کنید و دکمه ارسال را بزنید: کتاب تحلیل پوششی داده ها...

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد  پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای...

دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین1

دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین خیلی از افراد به ما می گویند که برای دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین باید چه کاری انجام دهیم یا لینک دانلود نرم افزار پرسشنامه آنلاین کجاست؟ به همین تصمیم گرفتیم در این نوشته به صورت مختصر و مفید درباره این موضوع توضیح دهیم. در ابتدا...