فرم ثبت نام شرکت در کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی-آذرماه97 (رایگان و ویژه دانشجویان شریف)

مکان: سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی-طبقه سوم