فرم نظرسنجی مشتریان
خانه طراحان سام مشتریان را ثروت خود تلقی می کند و با آگاهی از ارزش این ثروت تلاش می کنیم در راستای بهبود فرآیند خدمت رسانی و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان در چهارچوب حرفه ای و تخصصی گامهای شایسته ای برداریم.
در این پرسشنامه قصد داریم نظرتان را درباره خودمان جویا شویم و پیشنهادها و انتقادات شما را بدانیم. پاسخ های شما، در بهبود هرچه بیشتر فرآیند خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی، ما را یاری می رساند.