پرسشنامه نیازسنجی آموزش «نگارش مقالات» از صفر تا 100

پژوهشگران گرامی، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز، این پرسشنامه با هدف طراحی یک دوره آموزشی تحت عنوان «نگارش مقالات (مقاله نویسی)» بصورت کاملا کاربردی و مبتنی بر نیاز شما عزیزان، طراحی شده است. برای اولین بار در سطح کشور، میخواهیم، مبتنی بر معیارهای متدولوژیک و آماری مطالعه پژوهشی شما، محتوای آموزشی را تدوین نموده و همچنین مهمتر از همه اینکه، کارهای عملی نیز بر اساس داده های آماری و یافته های پروژه شما، تعریف و اجراء گردد. پیامد این دوره آموزشی برای شرکت کنندگان آن، تولید یک مقاله با حداکثر معیارهای مطلوبیت و منطبق بر بالاترین استانداردهای ژورنالیسم علمی خواهد بود.
فلذا لازم است، ابتدا اطلاعات پایه از شرایط پروژه (پایان نامه، پروژه پژوهشی، گرانت تحقیقاتی و ...) مورد نظر شما علاقمندان و دوستداران مباحث پژوهشی، داشته باشیم.
لطفا اطلاعات خواسته شده را بدقت کامل نموده و به سوالات، پاسخ دهید: