فراخوان عمومی تشکیل مجمع فارغ التحصیلان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام )

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام ) در نظر دارد با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسی فارغ التحصیلان و برگزاری جلسات هم اندیشی به تاسیس مجمع فارغ التحصیلان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد اقدام کند. لذا از تمام فارغ التحصیلان دانشکده ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشکده دعوت به عمل می آید که اطلاعات خود را در راستای تشکیل این مجمع حداکثر تا تاریخ1397/8/1 بارگذاری کنند. پیشاپیش از همکاری تمام فارغ التحصیلان محترم تشکر می نماییم.
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام )